Lediga jobb som Ekonomichef i Ljusnarsberg

Se lediga jobb som Ekonomichef i Ljusnarsberg. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Ljusnarsberg som finns hos arbetsgivaren.

Ekonomichef

Ansök    Nov 25    Ljusnarsbergs kommun    Ekonomichef
Ljusnarsbergs kommun är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund med en övertygelse om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och i alla möten visar vi empati och engagemang. Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen in på knuten ger dig möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun med huvudorten Kopparberg ligger mitt i Bergsl... Visa mer
Ljusnarsbergs kommun är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund med en övertygelse om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och i alla möten visar vi empati och engagemang. Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen in på knuten ger dig möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun med huvudorten Kopparberg ligger mitt i Bergslagen som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Kommunen har ett varierat näringsliv med mestadels små företag men också några större. Välkommen! Läs mer om Ljusnarsberg på www.ljusnarsberg.se .
På en timme tar du dig enkelt med tåg till och från Örebro och på en halvtimme till och från Ludvika. Som medarbetare i Ljusnarsbergs kommun är du med och bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras och där det finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft.
Beskrivning
Ljusnarsbergs kommun söker nu en utvecklingsorienterad Ekonomichef som både har ett strategiskt och ett operativt ansvar för ekonomienheten i kommunen, samt ett intresse av att vara en del i att utveckla Ljusnarsbergs kommun.

Du är direkt underställd kommunchefen, ingår i kommunens ledningsgrupp, där du förväntas bidra till att kommunen når sina uppsatta mål och långsiktiga vision, samt bidra till kommunens utveckling som helhet.

Ekonomienheten driver det operativa arbetet och det strategiska utvecklingsarbetet inom ekonomi-och upphandlingsområdet. Ekonomienheten svarar för service och konsultativt stöd inom budget-, redovisnings- och inköpsområdet till våra ledare och förtroendevalda. Ekonomienheten har i uppgift att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning samt stödja kommunens verksamheter, chefer och politiska ledning med beslutsunderlag inom ekonomiområdet. Enheten ansvarar också för förvaltning av kommunens ekonomisystem.

Som Ekonomichef i Ljusnarsbergs kommun är du en nyckelperson och ledare. Kommunen har en tydlig värdegrund & syn på ledarskap. Kommunens värdegrund anger bland annat att vi ska möta människor respektfullt och jämlikt samt visa empati och engagemang i möten med andra människor och detta genomsyrar den dagliga verksamheten och långsiktiga beslut. Ledarskap i Ljusnarsbergs kommun innebär att:

- Jag respekterar politiskt fattade beslut och förmedlar Ljusnarsbergs kommuns övergripande mål till mina medarbetare och tar ansvar för att målen följs upp och uppnås
- Jag agerar utifrån ett professionellt förhållningssätt och har ett helhetsperspektiv där samverkan är självklar
- Jag tar ansvar för att min verksamhet kommunicerar med medarbetare och medborgare/kunder på ett professionellt sätt
- Jag främjar ett kreativt och tillåtande arbetsklimat där mina medarbetare får förutsättningar att utvecklas och vara delaktiga i det pågående arbetet

Arbetsuppgifter
Som Ekonomichef är du ansvarig för att leda och utveckla Ekonomienheten där en viktig del av ditt arbete blir att vidareutveckla och samordna Ekonomienheten insatser för att kunna ge politiker, kommunens ledning samt kommunens chefer, bästa möjliga stöd och beslutsunderlag i ekonomiska frågor.

Du har det övergripande ansvaret för kommunens arbete inom ekonomistyrning, vilket bland annat innebär upprättande av årsredovisning, bokslut, budget, månadsrapporter, redovisning, övriga ekonomiska uppföljningar, skatteunderlagsprognoser och deklarationer. Du ansvar att säkerställa att redovisningen håller en hög kvalitet och att det finns en god intern kontroll på plats. 

Du leder arbetet tillsammans med ett kompetent team bestående av tre medarbetare inom ekonomi och upphandling, där du arbetar för att skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna utvecklas genom att ta tillvara deras kompetens, kreativitet och därigenom skapa en god arbetsmiljö. I den lilla kommunen Ljusnarsberg ingår både strategiska och operativa arbetsuppgifter på kommunledningsnivå.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitetsexamen, eller jämförbart, med ekonomisk inriktning och har erfarenhet av arbete med kvalificerade ekonomiska frågor i en större organisation. Du har chefserfarenhet som är väl dokumenterad och vitsordad samt erfarenhet av utvecklingsarbete och förmåga att driva förändringsprocesser.

Du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att leda i utveckling där du skapar trivsel på arbetsplatsen. Du är van vid och trivs med att arbeta med många kontaktytor och din förmåga att skapa förtroliga relationer kommer att vara avgörande för din framgång. Du motiveras och har erfarenhet av att leda utvecklingsarbete där du har visat att du kan förklara komplexa sammanhang på ett pedagogiskt och enkelt sätt. Vi förutsätter att du har ett genuint intresse för samhälls- och verksamhetsfrågor.

Vi erbjuder en roll med stor möjlighet för utveckling och påverkan. Ett stimulerande arbete med engagerade medarbetare och kompetenta kollegor. Låter det som en intressant roll, välkommen med din intresseanmälan eller ansökan. Vi utvärderar löpande med sista ansökningsdag 2023-01-15.

 

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre